Visszahívást kérek

Cím
8229 Csopak, Rózsa utca 3/A.
Telefon
+36-30-331-1067
Cégvezető: Csendes István
Adószám: 13007258-2- 19
Cégjegyzékszám: 19-09-506879

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Szeretnénk felhívni kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen Általános Szerződési Feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri és elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket.

1. Általános rendelkezések


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GARDEN STYLE Kft. ( továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://www.gardenstyle.hu// weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a http://www.gardenstyle.hu// weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

GARDEN STYLE Kert és Hobbi Termékeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 19-09-506879
Adószám: 13007258-2-19


2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.gardenstyle.hu/ weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

A GARDEN STYLE Kft. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A GARDEN STYLE Kft webáruháza szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

A szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Ügyfélszolgálat: GARDEN STYLE Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 8229 Csopak, Rózsa u 3/A.
Telefon: +3630 / 331-1067
Internet cím: http://www.gardenstyle.hu/
E-mail: garden@gardenstyle.hu


4. Megrendelés


A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítást tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségeit az 1.5 pontban találja.

A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánosan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató az Ügyfél által hibásan megadott adatok miatti késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A megrendelés feladására a GARDEN STYLE Kft webáruházában a kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékre kattint majd a kosárba teszi a terméket. A következő oldalon megjelenik a fizetés ahol a számlázási, szállítási és személyes adatok megadásával és végül fizetési mód kiválasztásával lehet véglegesíteni a rendelést.

A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mail-nek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5. Szállítási és fizetési feltételek


A megrendelt és házhoz szállítani kért árunak a fuvardíját az ügyfél viseli oly módon , hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelt terméket- az Ügyfél előzetes jelzés alapján- személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén:
8229 Csopak, Rózsa u. 3/A.

A weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6. Garancia, szavatosság


Termékeinkre vonatkozóan Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, a vonatkozó jótállási feltételekben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére, Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréből minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását ha a javítás vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt az elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek biztosítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

7. Jogérvényesítési lehetőségek


Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Cím: 8229 Csopak, Rózsa u. 3/A.
Telefonszám: +3630 / 331-1067
Web: http://www.gardenstyle.hu/
E-mail:: garden@gardenstyle.hu
Az oldal böngészésével elfogadod, hogy cookie-kat használjunk, amiket jobb szolgáltatás nyújtás érdekében használunk fel. További információk